سپتامبر 19, 2016
General Eye Examinations معاینه چشم

معاینات عمومی چشم

معاینات چشم دربرگیرنده مجموعه ای از تست ها است که توسط چشم پزشک و بینایی سنج به منظور ارزیابی دید، توانایی متمرکز شدن و تشخیص اشیا […]
سپتامبر 4, 2016
Surgery for Refractive Errors جراحی چشم

جراحی روشی کارآمد برای جایگزینی عینک

عیوب انکساری به حالاتی اطلاق می شود که طی آن نور ورودی به چشم نمی تواند به درستی در شبکیه متمرکز شود. این عیوب می تواند […]