سپتامبر 19, 2016
APAO 2017 کنگره آکادمی چشم پزشکی آسیا و اقیانوسیه

کنگره آکادمی چشم پزشکی آسیا و اقیانوسیه

سی و دومین کنگره آکادمی چشم پزشکی آسیا و اقیانوسیه (APAO 2017)، قرار است در تاریخ اول تا پنجم مارس 2017 برگزار شود. این کنگره در […]