دسامبر 28, 2016
subconjunctival-hemorrhage خونریزی ملتحمه

خونریزی چشم: خونریزی ملتحمه

ملتحمه بافت نازکی است که صلبیه را می‌پوشاند. این لایه، خارجی‌ترین لایه محافظ چشم است. ملتحمه حاوی عصب و تعداد زیادی مویرگ‌های خونی است. این رگ‌های […]