نوامبر 29, 2016
colorblind کوررنگی

چرا کوررنگی ایجاد می شود؟

اختلال رنگ یا Dyschromatopsia اشاره به حالتی دارد که طی آن، تنها توانایی برای دیدن برخی از رنگ ها وجود دارد در حالی که توانایی تشخیص […]