پرش پلک‌ها معمولا به صورت تدریجی همراه با پلک زدن‌های مکرر یا تحریک چشم آغاز می‌شود. در مراحل اولیه فقط در اثر عوامل استرس‌زا رخ می‌دهد. با پیشرفت بیماری، پرش پلک‌ها به طور مکرر در طول روز رخ می‌دهد.

سپتامبر 27, 2017
blepharospasm بلفارواسپاسم

علل پرش پلک یا بلفارواسپاسم

بلفارواسپاسم یعنی چه و علت بروز آن چیست؟ اصطلاح بلفارواسپاسم در مورد هر نوع ناهنجاری اعم از حرکت و پرش پلک بیان می‌شود. پرش پلک‌ها معمولا […]