دسامبر 14, 2016
lasek لازک

مزایای جراحی لازک در مقابل معایب آن

جراحی لازک برای درمان آستیگماتیسم، دوربینی و نزدیک‌بینی کاربرد دارد. در جراحی چشم لازک، تکنیک‌های مختلفی برای حفظ لایه سطحی قرنیه (اپی تلیوم) که لایه‌ای بسیار […]